Frequently asked questions

Latest Update 22/02/2021
  • Question:

    มีการรับประกันสินค้าหรือไม่

    Answer:

    ทางร้านรับประกันเฉพาะกรณีสินค้า เสียหาย ชำรุด หรือ สูญหาย ที่เกิดจากการขนส่งเท่านั้น