Frequently asked questions

最新のアップデート 22/02/2021
  • 質問:

    มีการรับประกันสินค้าหรือไม่

    答え:

    ทางร้านรับประกันเฉพาะกรณีสินค้า เสียหาย ชำรุด หรือ สูญหาย ที่เกิดจากการขนส่งเท่านั้น