นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 22/02/2564

รับประกันกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสูญหายจากการขนส่งเท่านั้น